کتاب علم متالورژی پودر نوشته ران‍دال‌ ام‌. ج‍رم‍ن‌ مترجم م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ن‍اص‍ری‍ان‌ری‍اب‍ی‌،علی حائریان اردکانی

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالای صفحه

آدرس: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، پشت سازمان مرکزی دانشگاه، نمایشگاه و فروشگاه کتاب انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 05138802666