کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی نوشته دکتر سید علی اکبر افجه

نمایش یک نتیجه

رفتن به بالای صفحه

آدرس: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، پشت سازمان مرکزی دانشگاه، نمایشگاه و فروشگاه کتاب انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 05138802666