کتاب روان شناسی تجربی

مقدمه
فصل اول: تاریخچه روان شناسی تجربی
ریشه های فلسفی و فیزیولوژیایی روان شناسی تجربی
آغاز روان شناسی آزمایشی
ارنست وبر (1795ـ1874)
گوستاو تئودور فخنر (1801ـ1887)
هرمن لودویگ فردیناند فن هلمهولتز (1821ـ1894)
ویلهلم وونت (1832ـ1920)
دوران مکاتب بزرگ
ساختی نگری
کنشی نگری (functionalism)
رفتاری نگری (behaviorism)
روان شناسی گشتالت
روان تحلیلگری (psychoanalysis)
گرایشهای جدید
فصل دوم: پسیکوفیزیک
مسائل اساسی مربوط به حواس
دیدگاههای نظری آستانه ها
نظریه کلاسیک آستانه
روشهای کلاسیک اندازه گیری آستانه ها
نظریه استنباط علامت
مقیاسهای اندازه گیری
مقیاس سازی غیرمستقیم (indirect scaling)
مقیاس سازی مستقیم (direct scaling)
قوانین پسیکوفیزیک
قانون وبر
قانون فخنر
قانون توان استیونس
معرفی متغیرهای مربوط به پسیکوفیزیک
معرفی متغیرها در یک آزمایش: اندازه گیری آستانه مطلق بینایی
معرفی چند پژوهش
1- بررسی پایایی در قضاوتهای پسیکوفیزیک
2- انسان به عنوان تفکیک کننده بو و تحریک آزارنده
روان شناسی در عمل: آزمون قانون وبر
فصل سوم: احساس و ادراک
حساسیت مطلق حواس
ادراک مستقیم (direct perception) و ادراک غیر مستقیم indirect) (perception .
ثبات ادراکی (perceptual constancy)
مقاومت ادراکی (perceptual defense)
پوشش(masking)
خطای ادراکی
معرفی متغیرهای مربوط به احساس و ادراک
مـعرفی مـتغیرهـا در یـک آزمایش: اندازه گیری خطای بصری رنگ ـ فاصله (color-distance illusion).
معرفی چند پژوهش
1- تأثیر توصیه های غیرمستقیم بر تحمل، آستانه و ادراک شدت درد
2- ادراک خطای ابینگهاوس در کودکان 4 تا 10 سال
روان شناسی در عمل: آزمون پدیده استروپ
فصل چهارم: توجه و زمان واکنش
جهت یابی (orientation)
پالایش
توجه تقسیم شده (divided attention)
جستجو (searching)
جستجـوی ویـژگـی (feature searching) در مقـابـل جستجوی رابطهconjunction) (searching.
جستجوی خودکار در مقابل جستجوی کنترل شده
انتظار (expectation)
زمان واکنش (reaction time)
گوش به زنگ بودن (vigilance) و انگیختگی (arousal)
معرفی متغیرهای مربوط به توجه و زمان واکنش
معرفی متغیرها در یک آزمایش: اندازه گیری توجه
معرفی چند پژوهش
1- تأثیر خلق بر ادراک رنگ به عنوان تابعی از ابعاد جاذبه (valence) و انگیختگی
2- جهت یابی در تکالیف حافظه ضمنی (implicit memory tasks)
روان شناسی در عمل: آزمون مبادله سرعت با دقت
فصل پنجم: یادگیری
شرطی سازی کلاسیک
شرطی سازی ابزاری
تمییز شرطی سازی کلاسیک از شرطی سازی عامل
یادگیری بینشی (insight learning)
تقویت (reinforcement)
تنبیه (punishment)
خاموشی (extinction)
معرفی متغیرهای مربوط به یادگیری
معرفـی متغیرهـا در یـک آزمایـش: بررسـی اثـر تقویـت سهمـیpartial) (reinforcement بر خاموشی
معرفی چند پژوهش
1- شکست در گریز از شوک آسیب زا
2-یادگیری در خواب
3- یادگیری در یک کوشش
روان شناسی در عمل: آزمون آگاهی از نتایج به عنوان تقویت
فصل ششم: شناخت
هوش
آزمونهای هوش
حافظه
یادآوری (recall) و فراموشی (forgetting)
نظریه تداخل (interference theory)
تفکر و حل مسئله
استدلال
معرفی متغیرهای مربوط به شناخت
متغیرهای وابسته
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترل
معرفی متغیرها در یک آزمایش: مطالعه مفهوم نهفتگی در حل مسئله
معرفی چند پژوهش
1- تأثیـر جنسیـت سخنـران بر قضـاوت شنوندگان در مورد قابلیت فهم سخنرانی (speech intelligibility).
2- تأثیر خودارجاعی (self-reference) بر قضاوت ادراکی افراد و گروهها
روان شناسی در عمل: آزمون بهبود حافظه
فصل هفتم: روان شناسی اجتماعی
نفوذ اجتماعی (social influence)
آسان سازی اجتماعی (social facilitation)
همنوایی (conformity)
اطاعت و فرمانبرداری (obedience)
رهبری (leadership)
رویکردهای رهبری
سبکهای رهبری (leadership styles)
کنترل
پیش داوری (prejudice)
خاستگاه پیش داوری (origin of pregudice)
معرفی متغیرهای مربوط به روان شناسی اجتماعی
معرفی متغیرها در یک آزمایش: مطالعه آسان سازی اجتماعی
معرفی چند پژوهش
1- مشاهده رفتار توسط کنشگر و مشاهده گر
2- محافظه کاری اجتماعی و عدم تحمل ابهام
روان شناسی در عمل: تأثیر آگاهی از شرکت در آزمایش روی نتیجه آزمایش
فصل هشتم: روان شناسی محیط
ادراک محیطی (environmental perception)
محرکهای تنیدگی زای محیطی (environmental stress)
طبقه بندی محرکهای تنیدگی زای محیطی
ارزیابی محرکهای تنیدگی زای محیطی
تأثیرات روان شناختی ازدحام (crowding) و سر و صدا به عنوان محرکهای تنیدگی زای محیطی
فضای شخصی (personal space)
شخصیت و فضای شخصی
قلمرو (territory) و بوم پایی (territoriality)
کارکرد های بوم پایی
روشهای مطالعه بوم پایی در انسانها
معرفی متغیرهای مربوط به روان شناسی محیط
معرفی متغیرها در یک آزمایش: بررسی تأثیرات روان شناختی سر و صدا بر انسان
معرفی چند پژوهش
1- ترجیح سر و صدا و مطالعه مؤثر
2- رفتار تیپ A و گزارش شخصی از مشکلات و شادمانیهای روزانه
روان شناسی در عمل: آزمون ترسیم فضای شخصی
پیوست: فهرست برخی از ابزار و وسایل آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاههای روان شناسی
کتابنامه
واژه نامه

34,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 9789644597060 دسته: ,

کتاب
روان شناسی تجربی

روان شناسی تجربی


ناشر:
سازمان سمت

نویسنده:
حسن شمس اسفندآباد

صفحات کتاب :
291

کنگره :
‏‫BF188‭‬ ‭/ف2‏‫‬‭ش8 1382

دیویی :
150/724

کتابشناسی ملی :
م‌81-49129

شابک :
9789644597060

سال نشر :
1396

کد گروه پژوهشی :
20

شابک دیجیتال :
978-600-02-1738-9

کد کتاب :
0668

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب روان شناسی تجربی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.