منابع کنکور

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 1402

منابع ارشد رشته روانشناسی

منابع اصلی آزمون ارشد روانشناسی 1402 مورد توجه این مقاله است، اما این مقاله حاوی اطلاعات مهم دیگری مانند ضرایب هر درس، مواد امتحانی و بازار کار گروه های روانشناسی را نیز به شما ارائه می دهد. روانشناسی مطالعه افراد، رفتارهایشان، اعمال، افکار، ارتباطات و واکنش های آنهاست. روانشناسان مسئول بررسی افراد، اعمال آنها، واکنش آنها به محیط ها و اتفاقات، روابط بین فردی و افکار هایشان و تأثیر آنها بر زندگی و روابط شان هستند.

علاقه به رشته ی روانشناسی گاهی به دلیل علاقه ی فرد به کمک به هم نوعان  و حل تعارضات رفتاری و ارتباطی افراد است و گاهی از روی عشق به درک هر چه بیشتر پیچیدگی های روح و روان انسان ها و پیدا کردن راه نفوذ به شخصیت آنهاست. . . مهم نیست که منشا علاقه شما از کجا باشد، اگر تصمیم دارید در آزمون کارشناسی ارشد 1402 رشته های روانشناسی شرکت کنید، در این مقاله با ما همراه باشید.


مشاهده کتاب های روانشناسی

لیست منابع کنکور ارشد روانشناسی 1402

 • متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)
 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 • آمار و روش تحقیق
 • روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی
 • روانشناسی رشد
 • روان شناسی بالینی
 • روان شناسی عمومی
 • روان سنجی
 • آزمون های شناختی هوش و استعداد
 • روان شناسی فیزیولوژیك، انگیز ش و هیجان
 • روان شناسی صنعتی  سازمانی
 • روان شناسی اجتماعی
 • رفتار سازمانی
 • روان شناسی امور استخدامی
 • بالندگی سازمانی
 • روانشناسی تربیتی
 • آموزش و پرورش كودكان استثنایی

منابع ارشد روانشناسی 1402

عنوان درس منابع رشته روانشناسی
منابع کنکور ارشد روانشناسی 1402
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) ۱ – متون انگلیسی برای دانشجویان رشته ی روانشناسی، تألیف کیانوش هاشمیان

۲ – متن لاتین خلاصه ی کتاب زمینه ی روانشناسی عمومی هیلگارد

۳ – کتاب زمینه روانشناسی عمومی تحت عنوان دیسکاوری سایکولوژی، تألیف هکنبری ۴ – متون انگلیسی برای دانشجویان رشته ی روانشناسی، تألیف لیندالیل

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ۱ – علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، دکتر احدی

۲ – روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام، دکتر احمدی

۳ – کتاب علم النفس دکتر بهشتی

آمار و روش تحقیق ۱ – احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور

۲ – تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه ی دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی

۳ – روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور

۴ – روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر اسماعیل بیابانگرد

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ۱ – آسیب شناسی روانی بر اساس DSM – ۵ ، دکتر گنجی

۲ – آسیب شناسی روانی بر اساس DSM – ۵ ، هالجین و ویتبورن ترجمه سید محمدی ۳ – خلاصه ی روانپزشکی، کاپلان و سادوک بر اساس DSM – ۵  ش

۴ – راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری DSM – ۵ دکتر گنجی

۵ – روانشناسی کودکان استثنایی بر اساس دکتر گنجی

۶ – روانشناسی کودکان استثنایی، میلانی فر

روانشناسی رشد ۱ – روانشناسی ژنتیک ۱و ۲، دکتر منصور

۲ – روانشناسی رشد جلد ۱و ۲، لورا ای برک

۳ – روانشناسی رشد دکتر حسن احدی

۴ – پیشگامان روانشناسی رشد، ویلیام کرین

روانشناسی بالینی ۱ – روانشناسی بالینی فیرس، ترجمه مهرداد فیروزبخت

۲ – روانشناسی بالینی، دکتر شاملو

۳ – مشاوره و روان درمانی دکتر شفیع آبادی

۴ – مشاوره و روان درمانی جرالد کوری

۵ – خلاصه روانپزشکی کاپلان

۶ – نظریه های درمانی پروچسکا

روانشناسی عمومی ۱ – روانشناسی، تالیف هیلگارد

۲ – روانشناسی، تالیف سانتراک

۳ – روانشناسی عمومی، دکتر گنجی

روان سنجی ۱ – روانسنجی، دکتر گنجی

۲ – مبانی نظری و عملی پژوهش، دکتر علی دلاور

۳ – روان آزمایی آناستازی، ترجمه دکتر براهنی

۴ – اصول روانسنجی، پاشا شریفی

۵ – مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری، آلن وین

۶ – سنجش روانی تألیف مارنات

۷ – سنجش و اندازه گیری، دکتر سیف

آزمون های شناختی هوش و استعداد ۱ – راهنمای سنجش روانی، مارنات، ترجمه دکتر شریفی

۲ – آشنایی با آزمون ها، دکتر کرمی

۳ – آزمون های روانی، دکتر بهرامی

۴ – آزمون های روانی، دکتر گنجی

۵ – نظریه ها و کاربرد آزمون ها، دکتر شریفی

۶ – اصول روانسنجی و روان آزمایی، دکتر شریفی

۷ – روان آزمایی آناستازی، ترجمه دکتر براهنی

روانشناسی فیزیولوژیک ، انگیزش و هیجان ۱ – فیزیولوژیک، دکتر خداپناهی

۲ – فیزیولوژیک، کارلسون

۳ – فیزیولوژیک، کالات

۴ – فیزیولوژی اعصاب و غدد، دکتر حائری

۵ – انگیزش و هیجان، دکتر خداپناهی

۶ – انگیزش و هیجان، جان مارشال ریو

۷ – انگیزش و هیجان مؤلف حسن زاده

منابع ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ۱ – روانشناسی صنعتی  سازمانی، پل اسپکتور، ترجمه شهناز محمدی

۲ – زمینه روانشناسی صنعتی  سازمانی، رونالد ریمبو، ترجمه پرویز صالحی

روانشناسی اجتماعی ۱ – روانشناسی اجتماعی، ترجمه دکتر حسین شکرکن

۲ – روانشناسی اجتماعی، بارون و بیرن، ترجمه یوسف کریمی

رفتار سازمانی ۱ – رفتار سازمانی، استیفن پی رابینز، ترجمه علی پارسیان

۲ – رفتار سازمانی (کتاب مردم در سازمان ها)، ترجمه حسین شکرکن

روانشناسی امور استخدامی ۱ – مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، دولان و شولر، ترجمه محمدعلی طوسی

۲ – مدیرت منابع انسانی، اسفندیار سعادت

۳ – مدیرت منابع انسانی، نسرین جزنی

بالندگی سازمانی ۱ – بالندگی سازمانی کتاب مدیریت تحول در سازمان، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد

۲ – تحول و توسعه سازمان، کامینگز و وارلی، ترجمه کوروش برارپور

۳ – بهبود و بازرسی سازمان (مدیریت تحول)، زهرا برومند

روانشناسی تربیتی ۱ – روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)، دکتر علی اکبر سیف

۲ – روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری)، دکتر اسماعیل بیابانگرد

۳ – یکی از منابع درس روانشناسی تربیتی پروین کدیور است. (تربیتی کدیور)

۴ – یکی دیگر از منابع و مهمترین منبع درس روانشناسی رشد ، کتاب نظریه ها ویلیام سی کرین است.

آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۱ – هالاهان و کافمن ترجمه جوادیان

۲ – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مریم سیف نراقی و عزت ا… نادری

۳ – اختلالات رفتاری کودکان سیف نراقی و عزت ا… نادری ، نارسایی های ویژه یادگیری سیف نراقی و نادری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *